BL SOFT Ludwik Bartosz 

Oprogramowanie dla służby zdrowia
 
 
 
 

Kompleksowe Rozwiązania Informatyczne dla Służby Zdrowia
 
 
 

UWAGA: W chwili obecnej firma nie prowadzi bezpośredniej działalności handlowej.
Oprogramowanie medyczne (w tym najnowszy system InterClinic) jest obecnie tworzone i dystrybuowane przez firmę:

Infomed-Software sp. z o.o.