Pracownia diagnostyczna

___________________________________________________________

System przeznaczony jest do obsługi bazy danych pracowni badań opisowych, w tym pracowni tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, rtg, usg, dsa itp. 
Oprogramowanie składające się na pakiet posiada następujące cechy charakterystyczne:

 1. Wymagania instalacyjne:
  • Komputer klasy IBM-PC z procesorem i486 SX/25 lub lepszym, 8MB pamięci RAM (lub więcej), karta graficzna VGA (wskazana rozdzielczość 800x600), monitor VGA.
  • System operacyjny MS-Windows w wersji 3.1 lub nowszej.

   

 2. Zakres najważniejszych realizowanych zadań:
  • Prowadzenie ewidencji pacjentów 
  • Rejestrację poszczególnych badań wykonanych u wybranego pacjenta
  • Drukowanie wyników badań
  • Możliwość samodzielnej zmiany formatu wydruku 
  • Tworzenie i wydruk rachunków
  • Proste kodowanie rozpoznań
  • Planowanie terminów przyszłych badań z uwzględnieniem czasu pracy pracowni
  • Stały dostęp do listy osób umówionych na dany dzień
  • Rozbudowany system budowania zestawień z możliwością wykorzystania szablonów zapytań dostarczonych wraz z programem
  • Szerokie możliwości konfiguracji programu uwzględniające między innymi definiowanie czcionek wydruków,  marginesów, godzin pracy gabinetu, nagłówka gabinetu
  • Rozbudowany system zabezpieczeń przed dostępem osób nieuprawnionych

Oprogramowanie zrealizowane zostało w oparciu o nowoczesne narzędzia do programowania obiektowego oraz sprawdzony, niezawodny mechanizm zarządzania bazami danych w formacie Paradox firmy BORLAND. Architektura systemu umożliwia łatwą integrację zadań zarówno na pojedynczych stanowiskach pracy, jak i w sieciach lokalnych. Obecna wersja systemu (16-bitowa) umożliwia pracę na względnie tanich platformach sprzętowych, pod kontrolą systemu operacyjnego MS-Windows 3.1x (oczywiście może to być także system Windows 95, lub NT). 


___________________________________________________________

Autor: Bartosz Ludwik (C) www.bl-soft.com