Dyżury

___________________________________________________________

   Program "Dyżury" jest prostym w obsłudze narzędziem do układania planów dyżurów lekarskich pracującym w środowisku MS Windows 3.1.
Plan układaniy jest automatycznie, a wynik może być następnie modyfikowany przy użyciu techniki "ciągnij i upuść".

   Można w nim ustawiać takie parametry, jak:

  • ilość dyżurujących osób (1-3), nazwa oddziału, dni świąteczne oraz dla każdego lekarza indywidualnie:
  • maksymalną ilość dyżurów w miesiącu,
  • miejsce w hierarchii dyżurujących (czy dany lekarz może być tylko pierwszym dyżurantem, czy też może drugim, lub trzecim), 
  • czy dany lekarz jest "zabiegowcem" - jeśli wymagany jest przynajmiej jeden taki lekarz na dyżurze
  • dni preferowane i zastrzeżone w danym miesiącu,
  • ilość odbytych dyżurów w tzw. dni specjalne, czyli szczególnie niewygodne do dyżurowania (np. Boże Narodzenie), które są w skali wszystkich rozpisanych dyżurów sumowane i uwzględniane przy automatycznym układaniu planu.

   Można ustalić, które z wymienionych parametrów program ma uwzględniać przy układaniu planu oraz które przy ręczym jego modyfikowaniu. 

   Więcej informacji można znaleźć w pliku pomocy dołączonym do programu.

   Wersja demonstracyjna programu nie oferuje możliwości drukowania planu oraz nie pokazuje kilku ostatnich dni planu. 


___________________________________________________________

Autor: Bartosz Ludwik (C) www.bl-soft.com